Pokerværtindens Lynn Gilmartins liv og levned

Det er en ikke sjælden tendens at fæste sig ved forskellige navnkundige ansigters umiddelbare optræden. I den branche af den overordnede tabloide verden, der i folkemunde mestendels omtales som showbiz, er det sågar overordentligt ofte, at baggrundshistorier for de respektive kendissers vedkommende, ikke  skænkes særlig meget opmærksomhed. Lynn Gilmartin er et af de for nuværende kendeste ansigter inden for den TV transmitterede Pokerverden. Her bringer vi dig muligheden for at få et kort indblik i hendes professionelle levned.

En journalistuddannelse førte til beskæftigelse med pokerverdenen

Den irskfødte og i Australien opvoksede Lynn Gilmartin startede sin tidlige professionelle karriere inden for pokerverdenen som journalist, i forbindelse med hvilket erhverv hun foretog reportager fra forskellige højt profilerede pokerhjemmesider som Pokerstar.tv og Pokernews.com – for sidstnævntes vedkommende som en omrejsende reporter, deltagende i forskellige større verdensomspændende pokerturneringer.Gilmartins indføring i dette særprægede område af nyhedsrapporteringen var dog ikke en abrupt tildragelse.

Med en oprindelig uddannelse inden for markteting var hun særdeles velbevandret i de metoder som anvendtes til det, der er blevet kendt som public relations, endvidere skærpende sine evner med at formidle pokerspillets tv-medierede udtryk via sin tidligere ansættelse hos det i Australien højt profilerede casino, Crown Melbourne.

Det har været et gennemgående træk for Gilmartins karriere, at hun sideløbende med de forskellige reportager fra de enkelte pokerturneringer, også har indladt sig på ihærdige bestræbelser tilsigtende en branding af sig selv som en attraktiv mediepersonlighed. Disse har gestaltet sig i uensartede forehavender, såsom optrædener i forskellige magasiner og rolleindehaver i flere spillefilm – den seneste af hvilke, den mexicansk instruerede Museo, høstede blandt andet en pris for bedste manuskriptforfatning ved den berlinske filmfestival i 2018.

Pokerspil og branding

Foruden de hyppige optrædener som værtinde for pokerturneringer, har Gilmartin i samme ombæring selv gjort sig i professionel pokerspil. I denne sammenhæng har det været hende beskåret at deltage i turneringer strækkende sig geografisk fra Australien til Peru, og fra højt profilerede optrædener i professionelle, af forskellige markedsinteressenter sponsorerede pokerturneringer, til mindre velgørenhedsarrangementer. I forbindelse hermed har Gilmartin således fået skabt sig en offentlig profil som en af pokerverdenens mest kendte kvindelige ansigter.

Det bemærkelsesværdige i denne henseende, ud over det generelle kendskab til pokerspillet og de forskellige turneringers kendte ansigter, er hendes kontinuerlige fokus på branding. Pokerspillet, for den marketingsuddannede Gilmartin, frem for at blive præsenteret grundet i en analytisk tilgang til de særskilte måder hvorpå det kan betragtes som spil, lader til tværtom at blive forsøgt tilgængeliggjort som en særlig form for underholdning –  og med sit eget navn, som værende garant for en særlig variant at formidle denne underholdning på. Lynn Gilmartins journalistike arbejder er dermed uadskillelige fra det overordnede mål om at holde sig inden for de af showbiz branchen forudgivne rammer. Gilmartins generelle evne til at gøre sig bemærket inden for denne branche kan derved tjene til et eksempel på, at det i denne forbindelse handler mindre om kendskab til et genstandsområdes indhold, men mere om de formidlingsmæssige betingelser, der sættes for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *